Close

Organizacja wynajmu

morent to:
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU


- wsparcie w wyborze zakupu mieszkania na wynajem,

- kompleksowa obsługa najmu mieszkania,

- wyręczenie właścicieli przy wszystkich czynnościach związanych z wynajmem,

- reprezentacja właściciela przed wspólnotą, najemcą,
ORGANIZACJA WYNAJMU


- przygotowanie mieszkania na wynajem,

- poszukiwanie i selekcja najemców,

- przygotowanie i podpisanie bezpiecznej umowy najmu,

- inwentaryzacja wyposażenia, i odbiór mieszkania po zakończeniu najmu,

- opieka nad mieszkaniem w okresie pomiędzy najemcami,
ADMINISTRACJA MIESZKAŃ


- bieżący kontakt z administracją budynków,

- nadzór nad terminowością wpłat,

- windykacja należności czynszowych,

- regulowanie płatności,

- nadzór stanem technicznym mieszkania,

- sporządzanie raportów,
OPIEKA TECHNICZNA


- monitorowanie stanu mieszkań,

- okresowa kontrola i ocena stanu technicznego,

- organizacja i nadzorowanie napraw i remontów,

- współpraca ze sprawdzonymi ekipami specjalistów,

- sporządzanie okresowej dokumentacji technicznej
STABILNY DOCHÓD


- stały comiesięczny przychód,

- uzyskanie średnio wyższych niż rynkowe cen najmu,

- minimalizacja okresów przestoju w najmie mieszkania
HOME STAGING


- profesjonalne przygotowanie mieszkań na wynajem jak najniższym kosztem, tak aby zapewnić najwyższą rentowność inwestycji,

- profesjonalna sesja zdjęciowa mieszkania,

Kompleksowo zajmujemy się organizacją wynajmu, a nasze działania są wielowymiarowe.  Przygotowanie mieszkania na wynajem rozpoczynamy od oceny jego  gotowości do wprowadzenia się najemców. Pod uwagę bierzemy przede wszystkim bezpieczeństwo, funkcjonalność, wyposażenie, a także stan techniczny i wygląd mieszkania. Podpowiadamy właścicielom, czy opłacalnym jest rozpoczęcie wynajmu nieruchomości w obecnym stanie, czy też poddanie nieruchomości lekkiemu „liftingowi”.

Jeżeli mieszkanie jest w stanie deweloperskim, proponujemy autorskie propozycje aranżacji wnętrz. Dbamy o to, aby mieszkanie było jak najbardziej praktyczne, ale żeby nie utraciło klimatu ciepła domowego. Nasza praca polega również na wykonaniu profesjonalnej sesji zdjęciowej, po uprzednim homestagingu. Następnie na przygotowaniu ciekawej oferty oraz umieszczeniu jej na portalach branżowych. W konsekwencji na sprzedaży jej na portalach OTA (Online Travel Agencies – np. Booking, Expedia, Airbnb). Pomagamy naszym klientom, również w tak ważnym aspekcie, jakim jest selekcja i wybór odpowiednich najemców. Bezwzględnie od każdego z nich wymagamy zaświadczenia o wysokości zarobków i/lub zatrudnieniu. Umowy stworzone przez naszych prawników minimalizują wszelkie ryzyko związane z najmem. Ponadto dokonujemy odbioru mieszkania po zakończonym wynajmie – sporządzamy protokoły zdawcze, a także opiekujemy się mieszkaniem w czasie gdy nie jest ono wynajęte.

Jednym słowem przejmujemy za Ciebie wszystkie obowiązki związane z organizacją najmu, a Ty masz spokój i  poczucie bezpieczeństwa.

Back to top