Close

Administracja najmu

morent to:
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU


- wsparcie w wyborze zakupu mieszkania na wynajem,

- kompleksowa obsługa najmu mieszkania,

- wyręczenie właścicieli przy wszystkich czynnościach związanych z wynajmem,

- reprezentacja właściciela przed wspólnotą, najemcą,
ORGANIZACJA WYNAJMU


- przygotowanie mieszkania na wynajem,

- poszukiwanie i selekcja najemców,

- przygotowanie i podpisanie bezpiecznej umowy najmu,

- inwentaryzacja wyposażenia, i odbiór mieszkania po zakończeniu najmu,

- opieka nad mieszkaniem w okresie pomiędzy najemcami,
ADMINISTRACJA MIESZKAŃ


- bieżący kontakt z administracją budynków,

- nadzór nad terminowością wpłat,

- windykacja należności czynszowych,

- regulowanie płatności,

- nadzór stanem technicznym mieszkania,

- sporządzanie raportów,
OPIEKA TECHNICZNA


- monitorowanie stanu mieszkań,

- okresowa kontrola i ocena stanu technicznego,

- organizacja i nadzorowanie napraw i remontów,

- współpraca ze sprawdzonymi ekipami specjalistów,

- sporządzanie okresowej dokumentacji technicznej
STABILNY DOCHÓD


- stały comiesięczny przychód,

- uzyskanie średnio wyższych niż rynkowe cen najmu,

- minimalizacja okresów przestoju w najmie mieszkania
HOME STAGING


- profesjonalne przygotowanie mieszkań na wynajem jak najniższym kosztem, tak aby zapewnić najwyższą rentowność inwestycji,

- profesjonalna sesja zdjęciowa mieszkania,

W każdym wariancie współpracy czynności administracyjne są po naszej stronie.

Jesteśmy w stałym kontakcie z administracją budynków, dzięki czemu na bieżąco śledzimy wysokość opłat. Monitorujemy i nadzorujemy terminowość wpłat najemców na rzecz administracji oraz dostawców mediów. W razie jakichkolwiek opóźnień podejmujemy działania mające na celu mobilizację lokatorów do wywiązywania się ze swoich obowiązków. W razie potrzeby dokonujemy również windykacji należności. Oprócz tego na bieżąco kontrolujemy stan mieszkania.

Dokonując regularnych  przeglądów nieruchomości, upewniamy się, czy wszystko jest w porządku. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek awarii czy zniszczeń reagujemy natychmiastowo, wysyłając do mieszkania odpowiedniego specjalistę. Sporządzamy również comiesięczne raporty dotyczące płatności, jak i stanu mieszkania. Po zakończonym wynajmie, umawiamy się z najemcą na odbiór mieszkania, dokonując przy tym spisu protokołu zdawczego, dzięki czemu możemy sprawdzić, czy w mieszkaniu powstały jakieś zniszczenia, jeżeli tak, potrącamy odpowiednią sumę z kaucji w celu przywrócenia mieszkania do stanu sprzed wynajmu.

Z nami nie musisz się o nic martwić.

Wszystko zrobimy za Ciebie.

Back to top