Close

Home staging

morent to:
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU


- wsparcie w wyborze zakupu mieszkania na wynajem,

- kompleksowa obsługa najmu mieszkania,

- wyręczenie właścicieli przy wszystkich czynnościach związanych z wynajmem,

- reprezentacja właściciela przed wspólnotą, najemcą,
ORGANIZACJA WYNAJMU


- przygotowanie mieszkania na wynajem,

- poszukiwanie i selekcja najemców,

- przygotowanie i podpisanie bezpiecznej umowy najmu,

- inwentaryzacja wyposażenia, i odbiór mieszkania po zakończeniu najmu,

- opieka nad mieszkaniem w okresie pomiędzy najemcami,
ADMINISTRACJA MIESZKAŃ


- bieżący kontakt z administracją budynków,

- nadzór nad terminowością wpłat,

- windykacja należności czynszowych,

- regulowanie płatności,

- nadzór stanem technicznym mieszkania,

- sporządzanie raportów,
OPIEKA TECHNICZNA


- monitorowanie stanu mieszkań,

- okresowa kontrola i ocena stanu technicznego,

- organizacja i nadzorowanie napraw i remontów,

- współpraca ze sprawdzonymi ekipami specjalistów,

- sporządzanie okresowej dokumentacji technicznej
STABILNY DOCHÓD


- stały comiesięczny przychód,

- uzyskanie średnio wyższych niż rynkowe cen najmu,

- minimalizacja okresów przestoju w najmie mieszkania
HOME STAGING


- profesjonalne przygotowanie mieszkań na wynajem jak najniższym kosztem, tak aby zapewnić najwyższą rentowność inwestycji,

- profesjonalna sesja zdjęciowa mieszkania,

Czym w ogóle jest home staging? Najprościej rzecz ujmując jest to usługa związana z profesjonalnym przygotowaniem nieruchomości do wynajmu lub sprzedaży.

Z przeprowadzonych badań wynika, że po dobrze przeprowadzonym home stagingu, czas poszukiwania nabywcy skraca się średnio o 40%, a uzyskana finalnie cena jest wyższa o 10% w porównaniu do ofert pozbawionych właściwego przygotowania do sprzedaży.

Nasi specjaliści zaproponują funkcjonalną, modną i stylową metamorfozę Twojego wnętrza mieszkania, a to wszystko niewielkim kosztem. Dobrze wiemy, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze i robi się je tylko raz. Home staging stosujemy przy każdej nieruchomości. Dzięki niemu wzrasta oglądalność naszych ofert, a co za tym idzie zainteresowanie obejrzeniem mieszkania.

Home staging – tak niewiele trzeba, by tak dużo zyskać.

Back to top